V košíku nejsou žádné položky. Jak nakupovat?

Podmínky členství v klubu

Členem Klubu se stává klient na základě svobodné vůle, která je potvrzena podpisem dotazníku, resp. registrací na internetu.

I. Členství v Klubu
1. Členem Klubu se může stát fyzická osoba starší 15 let s korespondenční adresou v ČR, která souhlasí s podmínkami pro získání Karty klienta a po vyplnění povinných údajů v dotazníku.
2. Členství v Klubu je bezplatné.
3. Vydání Klubové karty je zpoplatněno dle již uvedených podmínek.
4. Člen Klubu se zavazuje neprodleně informovat o změně údajů vyplněných v dotazníku a to vyplněním nového dotazníku, kde uvede pouze změněné - nové údaje. Rovněž se zavazuje informovat o ztrátě či krádeži Klubové karty, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem. V případě ztráty či krádeže bude kód karty zablokován. Nová karta s novým registračním číslem bude členovi vydána po úhradě registračního poplatku.
5. V případě jakýchkoliv změn v podmínkách členství v Klubu se společnost Dr. Staněk zavazuje k informační povinnosti v PARALÉKÁRNĚ a na webových stránkách www.drstanek.cz, případně bude klienty informovat e-mailem.
6. Společnost Dr. Staněk se zavazuje, že žádné údaje z registračního dotazníku neposkytne třetí straně k jakýmkoliv účelům. Poskytnuté údaje budou sloužit k analytickým a marketingovým účelům společnosti Dr. Staněk a pro zdokonalení zákaznického servisu.
7. Člen Klubu výslovně souhlasí s tím, aby společnost Dr. Staněk zpracovávala poskytnuté údaje v souladu se zákonem č. 101/200Sb o ochraně osobních údajů, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb vyplývajících z činnosti společnosti Dr. Staněk tak, jak je uvedeno výše.
8. Člen Klubu souhlasí s tím, aby cestou své internetové adresy, kterou uvedl v registračním dotazníku dostával od společnost Dr. Staněk všechny informace související s jeho členstvím v Klubu, včetně informací o novinkách v nabídce společnosti.

II. Ukončení členství v Klubu
1. Nepoužije-li člen Klubu klubovou kartu k nákupu doplňků stravy nebo volně prodejných léků včetně kosmetiky v době přesahující 24 měsíců, bude mu členství zrušeno a Klubová karta bez předchozího upozornění zablokována.
Členství v klubu lze obnovit novou registrací.
2. Člen klubu může své členství kdykoliv zrušit vrácením zákaznické karty osobně v PARALÉKÁRNĚ, nebo doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti. Poplatek za zavedení karty je nevratný.

Závěrečná ustanovení
Pravidla a podmínky pro členství v Klubu společnosti Dr.Staněk platí od 1. června 2007.
Dr. Staněk, spol. s r.o., Karoliny Světlé 1015/11, 110 00 Praha 1 - Staré Město, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51199 a od 2.4.1997.

 

Centrum pro poruchy metabolismu a výživy

Poskytuje komplexní péči pro pacienty, kteří potřebují nutriční podporu.

Kontakt  |  Napsali o nás

Jak zhubnout

Diet Guareta
© 2011 Dr. Staněk spol. s.r.o.| Vytvořila V3Net.cz - webové prezentace na míru Nahoru